Naši přátelé

Za podporu děkujeme Nadačnímu fondu Veolia, oddílu „Tuláci“ Klatovy, paní Klasnové z Klatov.


Martina Blažena Boháčová – numeroložka, kartářka a astroložka


Mléčná Michal Košan


JUDr. Rostislav Netrval, Ph. D.,
Zlatnická 78, 339 01 Klatovy
konzultační spolupráce